Přihláška

Dítě

Rodič / zákonný zástupce
Táborové tričko  Ano Ne

Přihlašuji táborníka na  Letní Zimní Šajtavský horský tábor
Úhradu ceny tábora proveďte na základě emailu, který Vám zašleme po doručení přihlášky s uvedením variabilního symbolu